+
13 gener 2021
Durant el 2020 s’han dut a terme els treballs de reforma de part de l’enllumenat del nucli urbà, amb substitució de les velles llumene
6 novembre 2020
Durant l’any 2020, l’Ajuntament ha fet la neteja dels marges de diversos camins municipals, en una longitud de quasi 10 km. El cost ha e
13 gener 2021
Durant l’exercici de 2020 s’han portat a terme diverses obres de remodelació i millora d’instal·lacions i equipaments municipals per
12 novembre 2020
S’estan duent a terme els treballs de reforma d’algunes instal·lacions de la sala esportiva municipal, consistents en la millora del su
6 novembre 2020
S’han dut a terme els treballs d’arranjament dels desperfectes en camins rurals de titularitat municipal afectats pels temporals de come
7 octubre 2020
Per part de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, s’ha concedit una subvenció a favor de l’Ajuntament d’A