Organismes oficials

Organisme

GENERALITAT DE CATALUNYA

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

DIPUTACIÓ DE GIRONA

AEAT-Agència Estatal d’Administració Tributària (delegació Girona)

SEGURETAT SOCIAL (La Bisbal d’Empordà)

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)

JUTJATS (La Bisbal d’Empordà)

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)

CORREUS

Contacte

012               www.gencat.cat

972 642 310 www.baixemporda.cat

972 185 000 www.ddgi.cat

972 588 100 www.aeat.es

 

972 700 168 www.seg-social.es

972 202 950 www.dgt.es

972 946 240 www.gencat.cat/justicia

972 225 050 www.catastro.minhac.es

900 506 070 www.correos.es