Composició de l’Ajuntament

Pel grup Convergència i Unió (CiU)
 • Joan Hostench i Doñabeitia
 • Miquel Florejachs i Abad (Independent)
 • Josep Ramon Llavero i Rodríguez
 • Guillem Borrell Palé (Independent)
 • Francesc Arbusí i Pagés (Independent)
 • Raúl Requena Llavero (Independent)
 • Robert Borrell Palé (Independent)

 

Comissions informatives i regidories
 • Primer Tinent d’Alcalde:
  • Miquel Florejachs Abad
 • Segon Tinent d’Alcalde:
  • Josep Ramón Llavero Rodríguez
 • Comissió especial de comptes:
  • Francesc Arbusí Pagès
  • Guillem Borrell Palé
 • Àrea d’esports:
  • Josep Ramon Llavero
  • Raúl Requena Llavero
 • Àrea de cultura, festes, joventut i ensenyament:
  • Miquel Florejachs Abad
  • Raúl Requena Llavero
  • Robert Borrell Palé
 • Àrea d’urbanisme, serveis i infrastructures urbanes:
  • Joan Hostench i Doñabeitia
  • Josep Ramón Llavero Rodríguez
  • Robert Borrell Palé
 • Infrastructures rurals:
  • Francesc Arbusí Pagès
  • Guillem Borrell Palé
 • Sanitat i Serveis Socials:
  • Joan Hostench i Doñabeitia
  • Raúl Requena Llavero
  • Robert Borrell Palé
 •  Tresorer:
  • Francesc Arbusí