ARRANJAMENT DE CAMINS RURALS

S’han dut a terme els treballs d’arranjament dels desperfectes en camins rurals de titularitat municipal afectats pels temporals de començament d’any, i que abasten bona part del terme municipal.

L’actuació, amb un cost superior a 53.600 euros, s’ha finançat en bona part amb una subvenció de la Diputació de Girona (Assistència i Cooperació als Municipis), xifrada en 34.766,36 euros, concedida dins el programa de subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal Gloria (Exp. 2020/6246).