DESPESES DE MANTENIMENT DEL CONSULTORI MÈDIC D’ALBONS

Per part de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, s’ha concedit una subvenció a favor de l’Ajuntament d’Albons, per import de 1.794,56€, destinada a minorar les despeses de manteniment del consultori mèdic local durant l’any 2019, les quals van tenir un cost de 4.321,40€, i que inclouen les despeses d’electricitat, calefacció, neteja, etc