INVERSIONS I MILLORES EN LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

L’Ajuntament ha dut a terme diverses inversions en millores en equipaments, edificis i instal·lacions municipals, amb un cost total de 42.048,90 euros, finançat amb una subvenció de la Diputació de Girona, inclosa en el Fons de Cooperació Económica i Cultural 2018, per un import total de 36.420,00 euros.

La despesa es distribueix en 24.206,97 euros per a la instal·lació de lluminàries LED a l’enllumenat públic, i 18.201,93 euros en la reparació de la teulada del centre social i substitució del tancament del recinte de la deixalleria i magatzem municipal.