INVERSIONS MUNICIPALS AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Durant l’any 2019 l’Ajuntament està portant a terme diferents obres de millora dels serveis i infraestructures municipals amb la col·laboració de la Diputació de Girona, la qual ha atorgat diverses subvencions incloses en el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2019, per un import total de 39.527,55 euros.

Les inversions que es duen a terme són:

Reforma del Consultori mèdic, amb un cost de 13.699,62 euros

Millora de l’enllumenat públic. Substitució per lluminàries LED, amb un cost de 20.291,70 euros

Construcció de coberta annexa a la sala esportiva municipal, amb un cost de 15.898,62 euros

Així mateix, també hi ha programades altres actuacions de manteniment i neteja de marges de camins rurals, per a la qual es disposa d’una subvenció per import de 1.100 euros, també de la Diputació de Girona, i una darrera en el camp de les Noves Teconolgies, dotada amb una subvenció de 844,87 euros.