MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CASC ANTIC, FASE 4, I SERVEI DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA

L’Ajuntament ha acabat els treballs de millora de l’enllumenat públic en un sector del casc antic, amb el canvi de diversos punts de llum per noves llumeneres tipus LED. El cost ha estat de 8.709,58 euros, i s’ha finançat en part amb una subvenció de 4.800 euros concedida per la Diputació de Girona dins el programa Del Pla a l’Acció 2018. Dins el mateix programa també ha estat concedida una subvenció per import de 846 euros destinada al Servei de comptabilitat i gestió energètica i informe de seguiment del PAES.