OBRES DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT

S’han iniciat les obres de reforma de l’Ajuntament, que engloben dues actuacions conjuntes. La primera consisteix en l’adaptació per a l’accessibilitat a la planta primera de l’Ajuntament, amb supressió de barreres arquitectòniques, i la segona en la reforma de la part posterior de l’Ajuntament per ampliar l’arxiu i disposar de més espais i despatxos.

El cost total de la inversió és de 138.170 euros, i es finançarà gràcies a una subvenció de 75.000 euros concedida per conveni amb la Presidència de la Diputació de Girona, una altra subvenció de la Generalitat de Catalunya, per import de 19.950 euros, i la resta amb fons propis de l’Ajuntament.