OBRES DE REFORMA D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AMB SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Durant l’exercici de 2020 s’han portat a terme diverses obres de remodelació i millora d’instal·lacions i equipaments municipals per a la millora de serveis. D’una banda, s’ha reformat la deixalleria municipal, com a complement del nou servei de recollida d’escombraries porta a porta. Per l’altra, també s’han acabat les obres de reforma del consultori mèdic local. En conjunt, les actuacions han tingut un cost de 47.704,42 euros, i han estat dotades d’una subvenció per part de la Diputació de Girona, dins el programa Fons de Cooperació Econòmica 2020, per import de 39.527,555 euros.