REFORMA D’INSTAL·LACIONS DE LA SALA ESPORTIVA

S’estan duent a terme els treballs de reforma d’algunes instal·lacions de la sala esportiva municipal, consistents en la millora del subministrament d’aigua calenta sanitària i instal·lació de plaques solars per al subministrament elèctric.

El seu cost és de 17.590€ i l’actuació es finança parcialment amb una subvenció concedida pel Servei d’Esports de la Diputació de Girona, per import de 5.969,39€.