SESSIONS DE CONEIXEMENT DE LA SOCIETAT CATALANA I EL SEU MARC JURÍDIC

Encara no tens un permís de residència i necessites un arrelament social per tramitar-lo?
Tens un permís de residència temporal  i necessites un informe d’integració social per renovar-lo?
Doncs, per a tot això, et demanaran que hagis fet:
– Cursos de català.
– Cursos sobre el món laboral.
– Cursos de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.

curs de coneixement de la societat catalana