SUBVENCIONS PAES PER A LA GESTIÓ ENERGÈTICA

Durant els anys 2018 i 2019 s’ha dut a terme el servei de comptabilitat i gestió energètica del municipi d’Albons, per part del Consell Comarcal del Baix Empordà, el qual ha elaborat el corresponent informe de seguiment del PAES.

L’actuació s’emmarca en la campanya de la Diputació de Girona “Del Pla a l’Acció”, i ha estat dotat per aquest ens d’una subvenció per import de 846 euros.